Loading...

Lola todo-kayod para makatapos ng pag-aaral ang apo

Lola todo-kayod para makatapos ng pag-aaral ang apo

Pagre-repair ng mga sapatos ang ipinantataguyod ng isang lola sa kanyang apong nasa senior high school na.

Related posts

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...