Loading...

Balangiga bells buena manong ginamit sa unang Misa de Gallo 2018

Balangiga bells buena manong ginamit sa unang Misa de Gallo 2018

Matapos ang mahigit isang siglo ay narinig muli ng mga taga-Balangiga ang pagdagundong ng kanilang tinangay na kampana sa unang simbang gabi ngayong 2018.

Related posts

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...