Loading...

‘Bagal, seguridad ng internet, problema sa Telecommuting Act’

'Bagal, seguridad ng internet, problema sa Telecommuting Act'

May mga isyu pang dapat maresolba bago maipatupad ang Telecommuting Act sa Pilipinas. Kasama rito ang problema sa internet at cybersecurity, ayon sa isang grupo ng mga employer.

Related posts

Share Your Thoughts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...